TEHLİKE SINIFINIZI BELİRLEYİN

sayginlogo5

İşletmenizde yapılacak isg profesyonellerinin görevlendirmelerine dair zorunluluklar, işyerinizin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenmektedir. Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır. Aşağıdaki işlem sırasını izleyerek işyerinizin tehlike sınıfını tespit edebilirsiniz.

  1. İşyerinizin SGK sicil numarasının sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci haneleri NACE kodunuzu ifade eder. Sırasıyla her iki rakam birleşik yazılır, aralarına nokta işareti konulur.

Örneğin; SGK sicil numaranız 2 4329 01 01 5555555 055 55 55 5 ise NACE kodunuz 43.29.01 olur.

 

  1. Tehlike sınıfı listesinde NACE kodunuza karşılık gelen tehlike sınıfı işyerinizin tehlike sınıfıdır.

Örneğin; NACE  kodunuz 43.29.01 ise tehlike sınıfınız Çok Tehlikeli olur.

pdf-görüntüle