OSGB HİZMETLERİ

  1. İş Güvenliği Uzmanı görevlendirme
  2. İşyeri Hekimi görevlendirme
  3. Diğer Sağlık Personeli görevlendirme
  4. Risk Değerlendirmesi
  5. Acil Durum Planı
  6. Acil Durum Tatbikatları
  7. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi
  8. Çalışanların İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayenelerinin Yapılması
  9. Çalışanların Sağlık Tetkiklerinin Yapılması
  10. Rehberlik/ Danışmanlık